Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận cho AOSC

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận số 02/CN/TĐC cho Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC).

Theo đó, AOSC đủ điều kiện hoạt động công nhận phòng thử nghiệm/ phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007).

Văn phòng AOSC là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và là thành viên chính thức của Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm châu Á – Thái Bình Dương (APLAC), thành viên thông tấn của Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC).

Hoạt động công nhận là hoạt động mang tính đặc thù và sự ra đời của Văn phòng AOSC thể hiện đúng chủ trương xã hội hóa các hoạt động khoa học công nghệ cuả Đảng và Nhà nước đồng thời thể hiện tính hội nhập sâu của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Văn phòng AOSC

Post Author:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *