HIỆU CHUẨN CMM

1.  Hiệu chuẩn CMM  (CALIBRATION COORDINATE MEASURING MACHINE)?

Qua thời gian sử dụng máy móc, thiết bị CMM có thể đo không còn chính xác và có sự sai lệch nhiều trong 3 trục X, Y, Z. Bạn có thể sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính xác của cá thiết bị này.

2. Đặc tính kỹ thuật và Standard dùng để hiệu chuẩn CMM:

Laser measurement System (Dải đo : 6m-Độ chính xác : ± 0.000025mm)

Gage Block (Dải đo : tất cả-Độ chính xác : ±0.000635mm)

Standard Reference Bar ( Dải đo : Tất cả-Độ chính xác : ± 0.0005mm)

Socket Ball (Range : Độ tròn chính xác quả cầu-Độ chính xác : ± 0.000635 TIR)

Parallel Bar (Dải đo : 32 X 64 X 300 mm-Độ chính xác: ±0.0127mm)

Miscellaneous Hardware ( Dải đo : N/A-Độ chính xác: N/A)

Outside Micrometer ( Dải đo : 25mm-Độ chính xác : 0.0025mm)

Hiệu chuẩn CMM

Hãy đến với Chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ Hiệu chuẩn Tận nơi .

Post Author:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *