HIỆU CHUẨN CMM

1.  Hiệu chuẩn CMM  (CALIBRATION COORDINATE MEASURING MACHINE)? Qua thời gian sử dụng máy móc, thiết bị CMM có thể đo không còn chính xác và có sự sai lệch nhiều trong 3 trục X, Y, Z. Bạn có thể sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính xác của cá thiết bị […]

HIỆU CHUẨN LÀ GÌ? KIỂM ĐỊNH LÀ GÌ? PHÂN BIỆT GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH

PHÂN BIỆT GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH Hiệu chuẩn : phương tiện đo là thiết lập mới tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn không mang tính chất bắt buộc. Dựa vào kết quả hiệu chuẩn, khách hàng tự quyết định xem thiết bị có sử dụng nữa hay không. Bản chất […]

Hiệu Chuẩn Micrometer Mitutoyo

HI-TECH Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại micrometer Mitutoyo.   Description Maker Model Range Blade Micrometer MITUTOYO 422-230 25mm/0.001mm/±3µm Digital Micrometer MITUTOYO 293-821 Inside Micrometer MITUTOYO (40-50) MM (40 -50) mm/0.005 mm Inside Micrometer MITUTOYO (50 -63) MM (50 -63) mm/0.005 mm Inside Micrometer MITUTOYO (5-30)MM (5 -30) mm/0.01 mm Inside […]

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 18/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3494/QĐ-BKHCN (18/12/2017) TCVN 11780:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Hướng dẫn về an toàn không gian mạng TCVN 11779:2017 Công nghệ thông tin. Các […]

Lễ đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của AOSC

Ngày 21/01/2015, Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) đã chính thức được Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A 1245 do Thứ trưởng Bộ Khoa học và […]

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận cho AOSC

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận số 02/CN/TĐC cho Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC). Theo đó, AOSC […]